459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Vdechnutí cizího tělesa, aspirace

Popis vdechnutí cizího tělesa

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Aspirace (vdechnutí) je způsobené nějakou překážkou, která vnikla do dýchacích cest a způsobuje dušení.

Vdechnout (nejčastěji děti) můžeme jak pevný předmět (například součástku hračky), tak i jídlo. Dále se může dusit při zvracení vdechnutím žaludečního obsahu.

Příznaky – klinický obraz

Kašel, dušnost, ztráta vědomí.

Léčba

První pomoc je, že opakovaně stlačujeme pod hrudní kosti.

Je důležité těleso dostat z ven. Při nepodaření je nutné provést bronchoskopii (otvor v dolní části krku) a okamžitě přivolat zdravotnickou pomoc.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)